Накази/Розпорядження

Наказ від 30.09.2022 р. № 256-к Про встановлення педагогічного стажу науково-педагогічним та педагогічним працівникам  та  додаток до наказу

Наказ від 24.03.2022 р. № 137 Щодо  організації дистанційної роботи працівників університету 

Наказ від 02.04.2021 р. №198 Про введення в дію Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Наказ від 02.04.2021 р. №199  про введення в дію Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту (інституту)

Наказ від 02.04.2021 р. №200 Про затвердження Положення про конкурсну комісію університету

Наказ від 11.02.2022 р. №77 Про затвердження складу та введення в дію Положення про постійно діючі комісії Вченої ради університету

Наказ від 08.12.2022р. № 347-к Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних

Наказ від 10.08.2023 № 500 Про створення факультету управління

Наказ від 31.08.2023 № 624 Про переміщення кафедр