Конкурс на заміщення вакантних посад

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту (інституту)

Положення про конкурсну комісію університету

Наказ від 02.04.2021 р. № 201 Про персональний склад конкурсної комісії  університету

Наказ від 21.04.2022 р. № 98-к Про зміни у складі конкурсної комісії  університету

Наказ від 22.09.2022 р. № 240-к Про зміни у складі конкурсної комісії  університету

Наказ від 26.10.2023 № 343-к Про допуск до участі у конкурсі науково-педагогічних працівників

Наказ від 31.10.2023 № 355-к  Про оголошення конкурсу за заміщення вакантних посад

Наказ від 30.11.2023 № 384-к Про визнання конкурсу на заміщення посад завідувачів кафедр таким, що не відбувся

Про відбір кандидатів на посаду декана факультету управління 

Наказ від 05.12.2023 № 389-к Про допуск до участі у конкурсі науково-педагогічних працівників