Зразки заяв

Про дистанційну роботу

Про продовження терміну роботи (повна ставка)

Про продовження терміну роботи (неповна ставка)

Про переведення (на умовах чинного контракту)

Про переведення (на повну ставку)

Про переведення (на неповну ставку)

Про доплату (за науковий ступінь)

Про доплату (за вчене звання)

Про надання відпустки (у зв’язку із вагітністю та пологами)

Про надання відпустки (по догляду за дитиною до 3 років)

Про надання відпустки (по догляду за дитиною до 6 років)

Про надання додаткової відпустки (матері 2 дітей віком до 15 років)

Про зміну прізвища

Про надання творчої відпустки

Про надання відпустки (без збереження заробітної плати)

Бланк заяви про прийняття на роботу

Бланк заяви про прийняття на посаду (за внутрішнім сумісництвом)

Бланк заяви про прийняття на посаду (за зовнішнім сумісництвом)

Бланк заяви про прийняття на посаду (за умовами погодинної оплати праці)

Бланк згоди на збір та обробку персональних даних

Бланк розписки про конфлікт  інтересів